بازگشت

صندوق صنایع معدنی بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه و همچنین ماده ۴۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، می‌تواند در راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری‌های مورد نظر دستگاه‌های اجرایی، در کلیه حمایت‌های مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان بازوی مالی آن مجموعه عمل نماید. در این فرایند خدماتی که توسط این صندوق جهت تجاری‌سازی محصولات در حوزه پژوهش و فناوری طراحی گردیده است، در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد.

مزایای خدمات کارگزاری صندوق

  • افزایش سرعت عمل در اجرای برنامه ها و ارائه خدمات با کیفیت بالا به علت کاهش بروکراسی مالی و اداری
  • ترغیب و ارائه مدل های متنوع حمایتی به دستگاه های اجرایی جهت سرمایه گذاری مطمئن و پایدار به جای کمک بلاعوض به طرح های فناور
  • تسهیل در اشتغال فارغ التحصیلان با ارائه مدل ها و مکانیزم های موجود
  • امکان بازگشت برخی اعتبارات پرداخت شده به متخصصان، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های دانش بنیان (بر اساس ابزارهای مالی صندوق) فراهم می‌گردد

برخی از خدمات قابل ارائه:

  • عاملیت اعطای تسهیلات و کمک‌های دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی
  • مشارکت در عاملیت و مدیریت وجوه اداره شده دستگاه ها ( ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۰)
  • ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌های معرفی شده بر اساس روشهای علمی و معیارهای مشخص شده توسط دستگاه اجرایی
  • پذیرش ریسک پرداخت تسهیلات توسط صندوق پس از ارزیابی طرح ها
  • نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحت حمایت دستگاه ها