صندوق پژوهش و فناوری صنایع معدنی با هدف تامین منابع مالی، سرمایه گذاری و ارائه خدمات مالی، آماده همکاری با تیم ها و شرکت های فناور و دانش ­بنیان می باشد

اطلاعات تماس